Tag: tin thị trường

Ứng dụng theo dõi sức khỏe Strava tiết lộ vị trí các căn cứ quân sự bí mật của Mỹ

Ứng dụng theo dõi sức khỏe Strava tiết lộ vị trí các căn cứ quân sự bí mật của Mỹ

Các thông tin nhạy cảm về vị trí và nhân sự của các căn cứ quân sự và các trạm trinh sát gián điệp trên khắp thế giới đã bị tiết lộ bởi một công ty theo dõi sức khỏe. Các chi tiết được Strava