Tag: tai tiếng

Đằng sau ánh đèn của những người mẫu xe hơi ở Trung Quốc (Phần 2)

Đằng sau ánh đèn của những người mẫu xe hơi ở Trung Quốc (Phần 2)

Một khi đã dấn thân làm người mẫu xe hơi, thì các bạn trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ vô cùng lớn. Để nổi tiếng dễ dàng, rất nhiều cô gái chọn lựa việc khoe thân hết cỡ trong những triển lãm