Tag: ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản

Ngành ô tô Nhật Bản với thỏa thuận thương mại Mỹ – Nhật

Ngành ô tô Nhật Bản với thỏa thuận thương mại Mỹ – Nhật

Ngày 26/7, thỏa thuận thương mại Mỹ – Nhật đã được ký kết được xem như là một thỏa thuận mà cả hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì thỏa thuận này lại được đưa ra khá