Tag: Kia motor

Kia buộc phải thanh toán 374 triệu đô la Mỹ cho công nhân Hàn Quốc

Kia buộc phải thanh toán 374 triệu đô la Mỹ cho công nhân Hàn Quốc

Một tòa án Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết chống lại Kia Motors, yêu cầu nhà sản xuất này phải thanh toán 420 tỷ won (374 triệu đô la Mỹ) tiền lương chưa trả. Việc chi trả này, mặc dù ít hơn đáng kể