Tag: khuyến mãi lớn

Cơ hội mua ô tô giá rẻ trong tháng 7 cô hồn

Cơ hội mua ô tô giá rẻ trong tháng 7 cô hồn

Theo quan niệm của người Việt, tháng 7 âm là tháng cô hồn, vì thế, không sắm sửa, mua đồ vào tháng này. Đặc biệt, với những vật dụng có giá trị lớn và liên quan đến sức khỏe, an toàn của người sử dụng