Tag: hỗ trợ xe đi đúng làn đường

Các cấp độ tự động của xe không người lái

Các cấp độ tự động của xe không người lái

Với sự đầu tư, nghiên cứu để phát triển xe không người lái từ các hãng ô tô và công nghệ lớn trên thế giới đang dần dần biến những điều tưởng như không thể thành có thể. Sau đây, bài viết xin giới thiệu