Tag: doanh thu bán xe

3 tháng đầu năm Trường Hải đạt doanh số 12.300 tỷ đồng

3 tháng đầu năm Trường Hải đạt doanh số 12.300 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý I/2018 vừa được Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) công bố cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018 doanh nghiệp này đã đạt được 12.246,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6% so với cùng kỳ