Tag: cơ quan nhà nước

Quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe của lãnh đạo cơ quan nhà nước

Quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe của lãnh đạo cơ quan nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác các chức danh lãnh đạo, phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân Nhà