Tag: Bộ Tài chính

Thu thuế casino tại Việt Nam theo hình thức nào?

Thu thuế casino tại Việt Nam theo hình thức nào?

Chính phủ đã thông qua việc cho phép người Việt Nam vào chơi tại các casino theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP. Đây sẽ là cơ hội rộng mở dành cho các doanh nghiệp kinh doanh casino và đối tượng người dân cũng như du khách quốc