Tag: Best Global Brands 2018

Toyota là thương hiệu có giá trị nhất năm 2018

Toyota là thương hiệu có giá trị nhất năm 2018

Như thường lệ, vào thời điểm cuối năm, Interbrand lại bình chọn Best Global Brands 2018 – Các Thương Hiệu Toàn Cầu 2018. Để có tên trong danh sách này, một công ty phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó có ít nhất