Tag: Automovie News

Thị trường ô tô Mỹ đang gặp nhiều khó khăn

Thị trường ô tô Mỹ đang gặp nhiều khó khăn

Năm 2017, thị trường ô tô tại Mỹ đạt doanh số 17,2 triệu xe, thấp hơn 2% so với năm 2016. Kể từ năm 2009 đến nay, đây là lần sụt giảm đầu tiên và đã chính thức chấm dứt chuỗi tăng trưởng dài nhất