Tag: Aston Martin

Aston Martin thu hồi 5.000 xe ở thị trường Mỹ

Aston Martin thu hồi 5.000 xe ở thị trường Mỹ

Aston Martin đang tiến hành thu hồi hơn 5.000 chiếc xe của hang này tại thị trường Mỹ do gặp một số vấn đề. Theo tài liệu được công bố trên trang web của Cục Quản lý An toàn giao thông đường bộ quốc gia,