Quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe của lãnh đạo cơ quan nhà nước

Quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe của lãnh đạo cơ quan nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác các chức danh lãnh đạo, phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân Nhà nước.
Theo đó, các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được sử dụng thường xuyên một ô tô và không quy định mức giá tiền, kể cả khi đã về hưu.

Đối với chức danh Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TW, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và TP.HCM cùng các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên sẽ do Thủ tướng quyết định chủng loại và giá mua ô tô.

Các Trưởng ban của Đảng ở TW, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên TVQH, Chủ tịch HĐ Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của QH, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở TW cùng các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên trong thời gian công tác được sử dụng ô tô có giá trị tối đa không quá 1,1 tỷ đồng.
Tại những thời điểm, giá ô tô có biến động tăng, các cơ quan TW, các Bộ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, UBND cấp tỉnh, HĐ thành viên Tập đoàn kinh tế được quyết định giá mua xe cao hơn nhưng không được quá 5% so với mức giá quy định.