Contact

Với mong muốn sẽ trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy nhất cho người đọc, Tapchicongnghiep.vn rất mong muốn nhận được phản hồi hay hợp tác từ các bạn đọc. Hãy gửi email cho chúng tôi theo các địa chỉ dưới đây:

Các vấn đề chung: info@tapchicongnghiep.vn
Góp ý với ban quản trị về nội dung website: gopy@tapchicongnghiep.vn
Hợp tác với website: pr@tapchicongnghiep.vn
Gửi bài viết: baiviet@tapchicongnghiep.vn