Cần nộp khoản phí nào khi đăng ký xe ô tô mới?

Cần nộp khoản phí nào khi đăng ký xe ô tô mới?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bên cạnh số tiền dùng để mua xe, khách hàng cần phải bỏ thêm một khoản phí khác để duy trì sự vận hành của xe trên đường. Vậy cần phải nộp những khoản phí nào khi đăng ký xe ô tô mới?

  • Phí trước bạ

Lệ phí trước bạ xe ô tô đăng ký lần đầu tương đương với 10% giá trị xe và tuỳ từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh/TP trực thuộc TW có thể tự điều chỉnh tăng mức lệ phí trước bạ này, tối đa không quá 50% mức quy định chung. Ví dụ: Hà Nội có mức thu lệ phí trước bạ là 12%, TP HCM là 10%, Hải Phòng và Đà Nẵng 12%.

  • Phí lấy biển số mới

Mức phí ra biển số tại Hà Nội là 20 triệu đồng và TP.HCM là 11 triệu đồng. Các thành phố trực thuộc TW và Tỉnh, thị xã đang có mức thu là 1 triệu đồng. Những khu vực còn lại là 200.000 VND.

  • Phí bảo trì đường bộ

Mức phí bảo trì đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân là 130.000 đồng/tháng. Đối với xe ô tô mới chưa qua sử dụng, có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm, chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm, hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18,24 và 30 tháng).

  • Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC cho biết, đối với ô tô chở người dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải, phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là 480.700 VND và đối với xe 6-11 chỗ là 873.400 đồng. Mặc dù vậy, thực tế từng hãng bảo hiểm sẽ quy định mức thu khác nhau nhưng đều thấp hơn mức quy định này.